נתן שבח והודיה

תרגומים

נתן שבח והודיה

remercier, rendre grâce