נתן קולו

תרגומים

נתן קולו

parler, dire, adresser un appel