נתן קולו

תרגומים

נתן קולו

adresser un appel, dire, parler