נתן עינו ב-

תרגומים

נתן עינו ב-

désirer, convoiter