נתן סיפוק

תרגומים

נתן סיפוק

donner satisfaction