נתן לו להבין

תרגומים

נתן לו להבין

laisser entendre, sous-entendre