נתן כתף סוררת

תרגומים

נתן כתף סוררת

opposer de la résistance