נתן כבוד ל-

תרגומים

נתן כבוד ל-

honorer, rendre hommage à