נתן חופש פעולה

תרגומים

נתן חופש פעולה

donner carte blanche, laisser faire