נתן דריסת רגל

תרגומים

נתן דריסת רגל

permettre, laisser entrer