נתן דין וחשבון

תרגומים

נתן דין וחשבון

faire un compte-rendu, rendre compte