נתן בעין יפה

תרגומים

נתן בעין יפה

donner généreusement