נתן בכוס עינו

תרגומים

נתן בכוס עינו

aimer la bouteille