נתן בו דופי

תרגומים

נתן בו דופי

douter, décrier