נתן את כל כולו

תרגומים

נתן את כל כולו

se donner corps et âme