נתן את הדין

תרגומים

נתן את הדין

répondre de sa conduite, payer ses erreurs/ses fautes