נתן את דברתו

תרגומים

נתן את דברתו

donner sa parole, promettre