נתן את דברתו

תרגומים

נתן את דברתו

promettre, donner sa parole