נתון לחסדי הגורל

תרגומים

נתון לחסדי הגורל

abandonné à son destin