נשפך דמו

תרגומים

נשפך דמו

verser son sang, être tué