נשפך דמו

תרגומים

נשפך דמו

être tué, verser son sang