נשמר לנפשו

תרגומים

נשמר לנפשו

prendre soin de soi