נשם בכבדות

תרגומים

נשם בכבדות

haleter, respirer avec difficulté