נשכח מלב

תרגומים

נשכח מלב

s'effacer de la mémoire