נשך את שפתיו

תרגומים

נשך את שפתיו

se mordre les lèvres