נשבע בנקיטת חפץ

תרגומים

נשבע בנקיטת חפץ

jurer sur la Bible