נשבה בקסמו של

תרגומים

נשבה בקסמו של

être captivé, être charmé