נשא רגליו

תרגומים

נשא רגליו

partir, se mettre en route