נשא קולו

תרגומים

נשא קולו

élever la voix, crier