נשא קולו

תרגומים

נשא קולו

crier, élever la voix