נשא בתוצאות

תרגומים

נשא בתוצאות

assumer les conséquences