נשא בעול

תרגומים

נשא בעול

supporter le fardeau/le joug, travailler dur