נשא בהוצאות

תרגומים

נשא בהוצאות

assumer les frais