נשא את עונשו

תרגומים

נשא את עונשו

être puni, subir sa peine