נשא את עונשו

תרגומים

נשא את עונשו

subir sa peine, être puni