נשאר בחיים

תרגומים

נשאר בחיים

rester en vie, survivre