נשאר בחיים

תרגומים

נשאר בחיים

survivre, rester en vie