נרתם למשימה

תרגומים

נרתם למשימה

s'atteler à la tâche