נקשרו דמעות בעיניו

תרגומים

נקשרו דמעות בעיניו

larmoyer