נקרש

תרגומים

נקרש

(nikˈʁaʃ)
verb
present נִקְרָשׁ (nikˈʁaʃ) , future יִקָּרֵשׁ (jikaˈʁeʃ) , infinitive לְהִקָּרֵשׁ (lehikaˈʁeʃ)
נוזל הדם הולך ונקרש. המרק נקרש במקרר.