נקרא על שם סבו

תרגומים

נקרא על שם סבו

être appelé du nom de son grand-père