נקם את נקמתו

תרגומים

נקם את נקמתו

se venger, tirer vengeance