נקודת מפנה

תרגומים

נקודת מפנה

tournant, point d'inflexion