נקבע בחוק

תרגומים

נקבע בחוק

être prévu par la loi