נצר לשונו

תרגומים

נצר לשונו

garder sa langue, se taire