נפנף לשלום

תרגומים

נפנף לשלום

faire un signe d'adieux