נפנף אותו

תרגומים

נפנף אותו

remballer, rembarrer