נפל על צווארו של-

תרגומים

נפל על צווארו של-

se jeter au cou de