נפל מן הפח אל הפחת

תרגומים

נפל מן הפח אל הפחת

tomber de Charybde en Scylla