נפל מהרגליים

תרגומים

נפל מהרגליים

être fatigué, se fatiguer