נפל מהירח

תרגומים

נפל מהירח

tomber de la lune/du ciel