נפל למשכב

תרגומים

נפל למשכב

s'aliter, tomber malade