נפל לידי-

תרגומים

נפל לידי-

échoir, tomber aux mains de