נפל לו בורג

תרגומים

נפל לו בורג

perdre un boulon/la tête