נפל הכבוד בחלקו

תרגומים

נפל הכבוד בחלקו

avoir l'honneur