נפגע ברגלו

תרגומים

נפגע ברגלו

être blessé au pied